Har du forsikret huset ditt? Ja, selvfølgelig har du det. Du vil jo ikke stå på bar bakke den dagen hjemmet ditt begynner å brenne. Antakelig har du også ”forsikret” jobben din, siden du leser dette medlemsbladet. For det er nemlig det et fagforeningsmedlemskap er – en forsikring. Du vil jo ikke stå på bar bakke når arbeidsforholdet ditt begynner å brenne. Derfor fungerer medlemskapet i Farmasiforbundet slik at du får hjelp når noe er vanskelig på jobben – dårlige arbeidsforhold, arbeidsgivere som ikke følger avtaler, og ikke minst ved nedbemanning og oppsigelse. Forsikringspremien er medlemskontingenten du betaler hver måned. Noen ”gratispassasjerer” tror at det er greit å stå utenfor, fordi de innbiller seg at de ikke får noe igjen for medlemskapet sitt. At det er en generaltabbe finner de ofte først ut den dagen oppstår et problem. Da er det for seint å melde seg inn for å få hjelp.

Men medlemskapet er selvfølgelig mer enn en forsikring av din egen arbeidssituasjon, det er også en forsikring om at du er omfattet av avtaler som sikrer gode lønns- og arbeidsforhold. Hvis alle hadde tenkt som gratispassasjerene – at dette ordner seg nok uten at jeg trenger å være fagorganisert, så hadde heller ingen vært fagorganisert. Og hadde det ikke vært for fagforeningene, hadde norske arbeidstakere hatt langt dårligere betingelser. Da hadde det vært fritt fram for arbeidsgiverne til å bestemme over alt fra lønn til ferie, permisjoner og pensjon. Den sterkestes rett hadde vært den viktigste loven, istedenfor loven om at vi er sterke sammen, som jo er selve grunnlaget for fagbevegelsen. Forskjellene i lønns- og arbeidsbetingelser hadde vært mye større, og mange hadde blitt stående med lua i hånda. I den grad noen bruker lue på jobben, da.

Husk at de aller fleste arbeidsgivere også har en forsikring av denne typen. De er nemlig også medlemmer – i en arbeidsgiverforening. De har som regel store ressurser i ryggen som skal sikre deres interesser best mulig. Det har du også – som medlem i Farmasiforbundet. Vis denne lille visdomsteksten til de særingene som fortsatt ikke er organisert, og fortell dem hvor hunden er begravet og hvor skapet skal stå. Det er for seint å kjøpe husforsikring den dagen hjemmet ditt ser ut som en askehaug.