Når jeg i spalten ”Min hverdag” spør om hvorfor det er så få menn i apotekteknikeryrket, får jeg alltid det samme svaret: Lønna. Bare kikk på side 47 i dette bladet. Alle svarer det samme, og de er sikkert inne på noe. Det er klart lønna er medvirkende, men det finnes mange menn som tjener dårligere enn det du som apotektekniker gjør. Jeg tror derfor ikke dette er hele forklaringen. Jeg tror det handler om kjønn. Eller rettere sagt om kjønnsroller. Og kjønnsdeling. Og forventninger. Og oppdragelse.

Det forventes at jenter skal være omsorgsfulle. Gutter skal være tøffe. Jenter skal være rosa prinsesser, gutta skal være riddere eller monstre eller sjørøvere eller noe med våpen. Dette er veldig tydelig for meg som småbarnsfar nå for tida. Forleden var jeg på allidrett-trening med sønnen min på fire og et halvt, og der ble dette bekreftet nok en gang: gutta spilte innebandy og slo rundt seg med køller, jentene danset ballett i den andre delen av gymsalen. Det samme kan du se hvis du går inn i en hvilken som helst lekebutikk, eller slår på en av de utallige (og ofte elendige) barnekanalene på TV. Rosa, søtt og prinsesseaktig for jentene, blått, tøft og skummelt for gutta.

Dette gjør noe med oss. Vi blir oppdratt, mer eller mindre bevisst, til at jentene skal være passive, følsomme og kjærlige, mens gutta skal være aktive, pågående og forsiktige med å vise følelser. Bortsett fra på idrettsbanen, der er det så klart lov å være sint. Det starter altså allerede når barna er bitte små, og fortsetter gjennom hele barndommen og ungdommen. Ikke rart da at det får konsekvenser når de blir voksne. For yrkesvalg, for eksempel. Helse og omsorg er en jentegreie. Jeg mistenker at det kan være litt pinlig å søke seg til helse- og sosialfag på skolen hvis du er gutt. Heldigvis er det noen få som gjør det likevel. Men det burde vært flere!

Vil du ha flere mannlige kolleger? Da må det noen grunnleggende endringer til. Hvis vi ønsker mer kjønnsvarierte yrkesvalg, holder det ikke å justere litt på lønna eller å mase på gutta om å ta andre valg når de er 15-16 år. Vi må begynne mye tidligere.