ape nett okt

ape tok nett

en kote tapt

en paktet to

en tok tapet

poetkatten

nekta potte

et ok patent

Du skjønner kanskje ikke hvor jeg vil hen med disse anagrammene? Trolig ikke, så la meg forklare: I oktober åpnes det for «ekte» nettapotek i Norge. Da kan hvem som helst når som helst bestille reseptpliktige legemidler i et norsk nettapotek. Lovendringen som gjorde dette mulig, gjelder fra 1. januar, men først nå er alle nødvendige systemer på plass, melder Direktoratet for e-helse.

Som du vil se et annet sted i dette bladet har det ikke vært vanskelig å bestille reseptpliktig tidligere heller, og de som har dristet seg til å bestille fra et ulovlig utenlandsk nettapotek har kunnet bestille hva som helst når som helst i mange år allerede. Men de har så klart aldri visst om de har fått ekte medisin, giftpiller eller sukkertøy. Det vet de nå.

Så hva betyr «ekte» nettapotek for deg? I begynnelsen tror jeg ikke konkurransen fra nettet vil være merkbar – flere vil sågar kunne bli ansatt for å ta seg av plukking og pakking av postordremedisinen. Men hva skjer om ett år? Fem år? Ti år? Det er det ingen som vet. Det som er sikkert er at apotekbransjen er et spennende sted, og enda mer spennende vil det bli å følge utviklingen framover. I framtida vil vi få vite om dette er «et ok patent».