Jeg har en iddrømmelse å kobbe bed: Her ob daged kjøpte jeg desespray på bedsidstasjoded. Jeg liker det ikke, bed sided hele fabilied var potte tett i deseregioded, og apoteket var stedgt, så jeg beg dødt til å skaffe til veie sprayed utedob apotek. Jeg har alltid litt dårlig sabvittighet dår jeg gjør det, for jeg vet at jeg aldri kad få doe idforbasjod ob det jeg kjøper, og jeg vil jo støtte apotekede.

På ded added side har jeg dok ber kuddskap ob dette edd kvidded og badded i gata sob ofte kjøper LUA-produkter helt ukritisk. Jeg føler beg ikke sikker på at de vet at desespray kud skal brukes i ti dager av gadged, selv ob Legebiddelverket påstår at alle vet dette i ed artikkel i dette bladet.

Det er gadske slitsobt å skrive dår bad er så dett i desed, så jeg gir beg her. Jeg lover å ta ed pause fra desesprayed hvis dette varer i ber edd ti dager.