Inspirert av Jan Erik Vold slår jeg herved et slag for nye, smarte løsninger i apoteket – men mot lange, vanskelige bransjeord som ingen forstår noen ting av.

Har du også lyst til å leke med anagrammer*? Sjekk denne websiden: ingesanagram.appspot.com

Risikominimeringstiltak*

ikonisk martini rimeligst

grei korintisk minimalist

grim realistisk intimkino

ikonisk militant smigreri

erotisk minimalistriking

innmari stilriktig eskimo

skittlei Amor gnir miniski

en ironisk stilriktig imam

imiter klitorissminkinga

intrikat romslige miniski

kokainist mimrer tilising

maritim silikonstreiking

stilriktig minimokasiner

tragikomisk stilrein mini

Askim tilgriser intimkino

* Risikominimeringstiltak: Enkelte legemidler kan gjøres reseptfrie, men kun utleveres etter at apotekansatte har gitt pasientene veiledning og informasjon om medikamentene.

* Anagram: å bytte om bokstavene i et ord slik at de danner ett eller flere nye ord.